Vous trouverez ci-dessous une liste d’activités à faire dans la région, ainsi que les coordonnées de la Maison du Tourisme de la région Saint- Hubert .
U zult hieronder een lijst van activiteiten vinden om in de regio te doen, evenals de adressen van het Huis voor Toerisme van het gebied van Saint-Hubert .

Rue Saint-Gilles 12 6870 SAINT-HUBERT
Tél : 0032(0)61/61.30.10
Fax : 0032(0) 61/61.54.44
Mail : info@saint-hubert-tourisme.be 
URL : www.saint-hubert-tourisme.be

Pas très loin du centre ville de Saint Hubert, sur la route qui mène au Domaine du Fourneau Saint Michel, se trouve le Parc à Gibier.
En le parcourant, vous découvrirez des animaux que vous avez sans doute déjà vu, mais que vous prendrez plaisir à revoir et de tout près cette fois.
Parmi les espèces en captivité, vous aurez le plaisir d'observer des mouflons, cerfs, chevreuils, daims, sangliers,  et d'autres encore.
Pour vos enfants, une plaine de jeu est prévue pour leur permettre de se défouler sur l'une ou l'autre balançoire.

Niet ver van het centrum van Saint-Hubert, langsheen de weg die naar het Domaine du Fourneau Saint Michel leidt, ligt het Wildpark van Saint-Hubert.
Wanneer u er doorheen wandelt, komt u langsheen dieren die u zeker ooit zag, maar waarvan het van nabij weerzien telkens weer erg prettig is.
Tussen de soorten die hier in gevangenschap worden gehouden, komt u moeflons, herten, reeën, damherten en tal van andere diersoorten tegen.
Voor uw kinderen werd een speeltuin ingericht, waar ze zich lekker kunnen uitleven op een of andere schommel.
Adresse / Adres

Rue Saint Michel
6870 Saint-Hubert
Province de Luxembourg
Tél. : +32.61256817 / +32.61613010

 

Au cœur des forêts ardennaises, le domaine du Fourneau Saint-Michel dévoile sa richesse. Il regroupe l'ensemble des Musées Provinciaux Luxembourgeois : le Musée du Fer et de la Métallurgie ancienne, le Musée de la Vie rurale en Wallonie et le Musée de l’histoire de la forêt d’Ardenne.

In het hart van de Ardense bossen, ontsluiert het domein van Fourneau Saint-Michel zijn rijkdom. Het hergroepeert het geheel van de Provinciale musea van Luxemburg: het Musée du Fer et de la Métallurgie ancienne (het Museum van het IJzer en van de oude Metaalnijverheid), het Musée de la Vie rurale en Wallonie (het Museum van het Landelijke Leven in Wallonië) en het Musée de l’histoire de la forêt d’Ardenne (het Museum van de Geschiedenis van het Ardense Bos).

Adresse/ Adres
6870 Saint Hubert
Tél. : +32.84210890

Le Vol à voile consiste à prolonger le vol plané en exploitant les mouvements ascendants de l'air. Quand les conditions aérologiques le permettent, il n'est pas rare que les pilotes, même débutants, restent plus de cinq heures en l'air ou parcourent des centaines de kilomètres d'un seul coup d'aile.
Ce jeu fascinant avec les forces de la nature est à la fois une technique, un art, un rêve et une passion. Le vol à voile, c'est tout cela et plus encore.
N’hésitez pas à tester le vol d’initiation, en compagnie d’un professionnel pour bénéficier de ces sensations uniques !

Zodra u in de cockpit heeft plaatsgenomen, wordt het zweefvliegtuig met een kabel aan een sportvliegtuigje vastgemaakt. Dit neemt u hoog de lucht in en maakt dan de kabel los, zodat het zweefvliegtuigje op eigen krachten kan doorvliegen.
Zweefvliegen is dus het voortzweven door gebruik te maken van de beweging van de stijgende luchtstromen. Bij gunstige vliegomstandigheden kunnen de piloten, zelfs de meest onervaren, in één zweefvlucht wel meer dan vijf uur in de lucht hangen of honderden kilometers afleggen.
Dit fascinerende samenspel met de krachten der natuur is tegelijk een techniek, een kunst, een droom en een passie. Dat, en nog veel meer is zweefvliegen nu juist.
Waagt u samen met een ervaren piloot aan een proefvlucht en beleef een unieke ervaring!
Adresse / Adresse

Aérodrome 1
6870 Saint-Hubert
Province du Luxembourg
Tél. : +32.61611268

Pêche en étang et petite restauration.

Visserij in vijver en kleine restauratie.

Adresse / Adres

rue de St Hubert 75
6953 Masbourg
Tél. : +32 (0) 84 345 745 ou +32 (0) 475 462 175

www.piscimasblette.com

 

Embarquez pour une cascade de shows, une odyssée fantastique depuis le Big Bang des origines de l’univers jusqu’aux projets les plus futuristes de l’exploration spatiale.
Une réalisation unique en Europe : un parcours-spectacle multisensoriel où l’immensité spatiale prend vie et forme grâce à une multitude d’effets spéciaux. 
Le Temple des Planètes, le laboratoire Columbus et a Station Spatiale Internationale n’aura plus de secret pour vous.

Doe uzelf een droomreis, een buitengewoon schouwspel cadeau. Reis mee langs een opeenvolging van shows, een fantastische zwerftocht van de Big Bang bij het begin der tijden tot de meest futuristische projecten van de ontdekkingstochten in de ruimte.
Een unieke productie in Europa: een tocht langs voorstellingen die uw zintuigen op de proef stellen, waarbij de oneindigheid van het heelal tot leven komt dankzij de magie van licht, kleuren, klank en beeldprojectie. De tempel van de planeten, het Europees laboratorium Columbus en het Internationale Ruimtestation hebben voor u nadien geen geheimen meer.

Adresse / Adres

Rue devant les Hêtres 1
6890 Transinne - Saint-Hubert
Tél. : +32.61650133

 

La richesse des sites fouillés depuis plus d'une trentaine d'années en Ardennes révèle qu'au V ième siècle avant Jésus-Christ, une population prospère de Celtes colonisa la région. Les découvertes archéologiques sont singulièrement éloquentes. Les notables étaient enterrés sur des chars à deux roues, dont vous pourrez voir au Musée un exemplaire reconstitué en grandeur réelle, à côté de nombreux témoins représentatifs de cette période tels des vases, des bijoux, des armes, des ornements d'attelage, etc...

De rijkdommen die de voorbije drie decennia bij opgravingen in de Ardennen werden gevonden, bewijzen dat een welvarende Keltische bevolking in de 5de eeuw v.C. de regio koloniseerde. De archeologische vondsten spreken werkelijk boekdelen. De notabelen werden op praalwagens met twee wielen begraven: in het museum staat een replica op ware grootte, naast tal van andere getuigen van deze periode: vazen, juwelen, wapens, bespanningen, enz.

Adresse / Adres

Place Communale 1
6800 Libramont-Chevigny
Province de Luxembourg
Tél. : +32.61224976

 

 

Voici les différentes attractions qui vous y sont proposées :
De volgende activiteiten verwachten u :

 

Adresse/ Adres

Rue Joseph Lamotte 2
5580 Han-sur-Lesse - Rochefort
Tél. : +32.84377213

 

Site touristique et archéologique depuis le milieu des années ’80, le château de Rochefort délivre peu à peu ses secrets, notamment grâce aux fouilles du puits. Une partie des objets retrouvés sur le site est visible au musée du château.

Het kasteel van Rochefort is al sinds het midden van de jaren ’80 een toeristische en archeologische site en geeft maar langzaam zijn geheimen prijs, onder meer via het opgraven van de waterput. Een gedeelte van de voorwerpen die op het terrein werden teruggevonden, zijn te bezichtigen in het museum van het kasteel.

Adresse / Adres

rue Jacquet
5580 Rochefort
Tél. : +32.84214409

 

Adresse/ Adres

Drève de Lorette
5580 Rochefort
Tél. : +32.84212080

 

Situé à l’entrée de la ville de Rochefort, l’archéoparc a été créé sur les vestiges d’une imposante villa gallo-romaine. Les ateliers proposés aux visiteurs individuels et aux groupes sont basés sur des recherches en « archéologie expérimentale ». On étudie comment nos ancêtres cultivaient la terre, construisaient leur maison, cuisinaient leur repas…..Bref, on retrouve leur mode de vie en se basant sur l'expérience et on teste en changeant, à chaque essai, d'infimes paramètres, jusqu’à obtenir un fonctionnement plausible pour l’époque. Un monde inconnu, voire même oublié, se profile alors devant les yeux des visiteurs.

Aan de inkom van het stadje Rochefort ligt een archeopark dat werd opgericht op de imposante resten van een Gallo-Romeinse villa. Individuele bezoekers en groepen kunnen er terecht in ateliers die gebaseerd zijn op onderzoek volgens de experimentele archeologie. Er wordt proefondervindelijk bestudeerd hoe onze voorouders de grond bewerkten, hun huis bouwden, kookten ... Kortom, u zoekt er hun manier van leven terug, op basis van de ervaring. U kunt ze uittesten, door bij elke poging enkele kleine parameters te veranderen, tot u een manier heeft gevonden die mogelijk was voor die periode. Een ongekende wereld, zelfs een vergeten wereld, ontplooit zich zo voor uw ogen.

Adresse/Adres

Malagne 1
5580 Rochefort
Tél. : +32.84222103

Venez vous essayer à la pratique du paintball; Le paintball est un sport alliant défoulement, stratégie, esprit d'équipe et franche rigolade (Le tout encadré par un moniteur).

Le Paintball à la Ferme Aventure est une activité idéale pour une sortie d'entreprise, un enterrement de vie de garçon, un anniversaire ou tout simplement pour vous amuser entre amis ou en famille.

Kom maar paintball spelen. Deze sport verenigt ontspanning, strategie, team spirit en plezier, dit alles onder toeziend oog een ervaren begeleider (monitor).

Paintball Ferme Aventure is ideaal voor bedrijven, vrijgezellenfeesten, vriendengroepen, verjaardag, ... .

 

Adresse / Adres
Chemin Herdawe 20
6980 BEAUSAINT
(La Roche-en-Ardenne)
Tél.: +32 (0)494 84 09 43
info@ferme-aventure.be

www.mountainbikeverhuurardennen.be

www.belgischschoon.be/buitensport.htm

www.locajeux.be